Szakrális utazás

Szakrális utazás

Induljon el a magyarországi zarándoklatok bölcsőjéből, az egykori Nagyboldogasszony-bazilikából, ahol Szent István és Szent Imre sírja körül csodás gyógyulások és szabadulások történtek! Kövesse szentjeink nyomát Székesfehérváron, majd folytassa útját hazánk legősibb búcsújáróhelyén, Bodajkon, ahol többször járt István király és Imre herceg is!

Ezután a királyi régió távolabbi pontjain a királyi család - Szent István, Gizella és Szent Imre – tagjaihoz kötődő szakrális helyeket látogathatjuk meg. Bodajk után Zircen, Veszprémen át egészen Balatonalmádiig vezet a szakrális utazás, amely a Királyok- és Királynék városa között ível. A kezdőpont Székesfehérvár, Szent István városa, ahol lépten-nyomon az ő emlékezete kísér.

Az István király által építtetett egykori koronázótemplom, a Nagyboldogasszony-bazilika falai között 36 magyar királyt koronáztak meg. Szent Istvánon és fián, Imre hercegen kívül 14 királyunk választotta a templomot végső nyughelyéül. A Nemzeti Emlékhelyen a Szent István-mauzóleum őrzi államalapítónk szarkofágját. Körülötte a falakon Aba-Novák Vilmos történelmi seccóján nyomon követhető a Szent Korona története és a Szent Jobb legendája. István király és Imre herceg szentté avatása (1083) után sírjuk zarándoklatok célpontja lett. Az itt történt csodás eseményekről és gyógyulásokról fennmaradt legendák közül talán a legismertebb Konrád lovag története, aki bűnei miatt vezekelve végigjárt minden ismert zarándokhelyet. Utoljára Szent István sírjánál könyörgött, ő azonban álmában fiához küldte a vezeklőt. Imre herceg sírjánál aztán megtörtént a csoda, a lovag láncai és páncéljai lehullottak. A Szent István Székesegyház bejárata melletti kis kápolnában Szent István fejereklye tartójának fehér márvány másolta látható. A Szent Imre-templom falán márványkeretbe foglalt dombormű felirata szerint itt állt hajdan Szent István palotája, Szent Imre szülőháza, amely 1601-ben a török pusztításnak esett áldozatául.  Helyén, a templom alapkövében helyezték el Szent Imre ereklyéjét. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum értékes liturgikus műtárgyai és vallási emlékei közül kiemelkedik Szent István díszes ezüst hermába foglalt fejereklyéje, melyet évszázadokig a nyilvánosság elől elzárva őriztek.