Szent Imre templom

Szent Imre templom

I. István fia, Imre herceg a szájhagyomány szerint a templom környékén álló palotában született, ezért 1720-ban – a templom építésének kezdetén – védőszentjének Szent Imrét, az ifjúság védőszentjét választották.

Mariánus ferencesek építették 1720-43 között, a hagyomány szerint azon a helyen, ahol a török hódoltság előtt a királyi palota, Szent István palotája állt, és ahol 1007-ben Szent Imre herceg született. Ezért a közép- és újkorban ez a templom volt a magyarországi Szent Imre-tisztelet középpontja.
A templom mellett álló kolostor a ferences rend magyarországi történetében fontos szerepet játszott: több nagykáptalan helyszíne is volt, majd az újkorban a rendtartomány újoncképzése folyt itt.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4.
Telefonszám: +36 22 315 380