Keresd a várfalat!

Keresd a várfalat!

A középkori várfal ma is látható maradványait követve feltárulnak az egykori királyi székhely legendái és híres alakjainak históriái. Ezek a falak védelmezték Fehérvárt egészen török kézre kerüléséig. Tövükben megtaláljuk híres várkapitányaink szobrát. Fedezze fel a történelmi belvárost!

Programunk során a középkori város maradványait tárjuk a látogatók elé, amely máig megőrizte utcaszerkezetét, és a legendákat. Utunk a város alapításától a török időkig tart. Székesfehérvár egy jól védhető, mocsaras terület dombjaira épült a természetes utak találkozási pontja mentén, ez adta a település stratégiai és kereskedelmi jelentőségét. A városon a középkorban több mint tíz nemzetközi útvonal haladt keresztül, köztük a Szentföldre vezető zarándokút is. Nem véletlen, hogy Géza fejedelem itt építtette meg a magyarok első kőtemplomát, mely temetkezési helyéül is szolgált. Közelében állt a fejedelmi, majd királyi palota, melyet kővár vett körül. „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea” – legkorábbi magyar nyelvemlékünkben, a Tihanyi Apátság 1055-ös alapítólevelében is szerepel a város neve egy „Fehérvárra menő hadiútra” utalva. A Fehérvár elnevezés az egyik lehetséges magyarázat szerint a Géza fejedelem által épített korai királyi vár és palota építőköveire, vagy fehérre meszelt falaira utal. Ha fehér kövekre nem is, de a várfal maradványaira a belváros több pontján rátalálhatunk. Hős várkapitányaink – a török fogságból négyszer megszökött Whatay Ferenc és a városból kizárva hősi halált halt Varkocs György – szobrai ma is ott állnak az egykori várfalak mentén.

Keresd a várfalat – tematikus túra
Időtartam: 1,5 óra
Magyar nyelvű program díja: 10 500 Ft / csoport
Idegen nyelvű program díja: 15 000 Ft / csoport