Nepomuki Szent János (Ciszterci) Templom

Nepomuki Szent János (Ciszterci) Templom

A több száz éves barokk templom kőkeretes kapuja ívesen hajló zárókövében az MDCCLI évszám (1751) látható. Példa nélkül álló a templom faragott fa sekrestye bútorzata.

A kéttornyos templom építését a bűnbánatnak köszönheti. A XIII. századi cseh kanonok Nepomuki János nem volt hajlandó elárulni IV. Vencel királynak a királynő gyónását, ezért az életével fizetett. A XVIII. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és bűnbánók védőszentjeként tisztelték. Bűnbánó volt az a Vánossi Antal jezsuita szerzetes is, aki apja, a rettegett helyi adószedő lelki üdvéért építtette a templomot. Az 1773-ig jezsuita, majd pálos, végül ciszterci templom freskóit és oltárképei többségét Caspar Franz Sambach, bécsi akadémiai festő készítette. A templom sekrestyéjében található a Közép-Európában legszebbnek nyilvánított sekrestyebútorzat. Az U alaprajzú, virtuóz faragásokkal díszített szekrénysort a tüskevári pálos szerzetes, Hyngeller János készítette 1764 és 1767 között. A templom Szent Imre kápolnájában kapott helyet a Rómából ideérkezett Szent Kandid vértanú üvegkoporsóban őrzött ereklyéje.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1.
Telefonszám: +36 22 315 447