Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Az emlékhelyen nyomon követhetjük a magyar honvédelem történetét a honvédség születésétől napjaink békefenntartó misszióiig rengeteg interaktív program segítségével. A családi foglalkozások mellett vadászgép-szimulátort is kipróbálhatunk.

Az emlékpark célja, hogy bemutassa az 1848-ban alakult Magyar Honvédség történetének főbb eseményeit, és emléket állítson az eltelt 160 év hősi helytállásának, a minden korban becsületesen küzdő, és ha kellett életét is áldozó magyar honvédnak. Az elkészült 1848-as emlékhely és Emlékmúzeum a szabadságharc első győztes csatájában hősiesen helytálló honvédekre és nemzetőrökre emlékeztet, a Don –kanyar kápolna a 2. világháborúban elesett honvédeknek állít emléket, a Magyar Békefenntartó emlékmű és a békefenntartó kiállítás a ma katonái áldozatvállalását hívatott bemutatni. Az emlékhely fejlesztését - anyagi erőnk függvényében- folyamatosan végezzük. 2008-2009-ben előkészült  az I. világháború harcaira emlékeztető objektum és a Hősök emlékműve majd a 2. világháború lövészállás bemutatót.