Ilyet én is tudok festeni! - Új Magyar Képtár

Ilyet én is tudok festeni! - Új Magyar Képtár

Értjük-e a saját korunkat és a közeli múltunk tárgyi, művészeti, gondolati problémáit, a kortárs művészetet? A kortárs művészet megértetése és elfogadtatása a legnehezebb feladatok közé tartozik. A tananyaghoz kapcsolódó komplex foglalkozások során sokat beszélgetünk a művészeti irányzatokról, az alkotókról, az adott korszakról.

A szemléltetést, megbeszélést, véleménycserét játék és konkrét alkotói tevékenység követi. Mivel a befogadói magatartást befolyásolja az alkotói tevékenység, e programban kiemelt fontosságú a diákcsoport gyakorlati-kreatív alkotótevékenysége. Az Új Magyar Képtár gyűjteményét értelmezhetővé és felhasználhatóvá tesszük. A tanulók a Képtár anyagát megismerve játékos elméleti és gyakorlati feladatsor keretében kerülnek közelebb az alkotókhoz, rajtuk keresztül a 20. század második fele és napjaink művészetéhez, problémáihoz, gondolataihoz és olyan fogalmakhoz, amelyek a művészi munka közvetlen kiindulópontjai lehetnek, mint pl. a fény, a szín, a forma.

Program:
Ilyet én is tudok festeni!
Helyszín: Új Magyar Képtár, Székesfehérvár
Foglalkozás típusa: 6 alkalmas múzeumi órasorozat
Korosztály: általános- és középiskolásoknak (kb. 11-18 évesek) 
Tudományterület: képzőművészet
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, művészettörténet, történelem
Csoport létszáma: 25 fő 
Foglalkozás időtartama: 60 perc/alkalom 
Foglalkozás díja: 3600Ft/fő/6 alkalom (részletekben történő fizetésre is lehetőség van)
Bejelentkezés, információ:
Izinger Katalin: +36 30 4994 702;
izingerkati@gmail.com 
www.szikm.hu