Török kút

Török kút

Falba süllyesztett kút bronz vízköpővel, felette harci jelenetet ábrázoló dombormű. A város török uralom alóli felszabadulásának 250. évfordulójára készült, ünnepélyes avatására 1938. május 19-én került sor.

Szent István halálának 900. évfordulójára, 1938-ra Székesfehérvár belvárosa új köntösbe öltözött. A megújult Városház téren egy másik fontos évforduló emlékét is láthatjuk. A város vezetői nem feledkeztek meg a török hódoltság alóli felszabadulás 250. évfordulójáról sem. Ekkor készült a Törökkút, Medgyessy Ferenc alkotása. A kút felett mozgalmas csatajelenetet ábrázoló dombormű látható, utalva arra, hogy milyen sok harc árán sikerült a törököket kiűzni a területről. A város török alóli felszabadulása 1688-ban következett be: Gróf Zichy István vicegenerális 1687. október 17-én visszafoglalta Csókakőt, majd még ebben az évben Battyán, Palota elfoglalása következett. Battyánban a török őrség harc nélkül feladta a várat. Székesfehérvárt ezzel körülzárták, majd 1688. május 4-én gróf Batthyány Ádám tábornok átveszi a parancsnokságot, és visszafoglalták a várost. Felirata: „Szent István állja itt mindig a vártát.” A kút tavasztól őszig ivókútként üzemel.