Szent István Lovas szobra

Szent István Lovas szobra

Az államalapító Szent István fekete svéd gránitlemezekkel burkolt lovasszobra Sidló Ferenc alkotása. A Szent István téren álló alkotást 1938-ban állították az első magyar király halálának 900. évfordulója alkalmából.

A háromszögű tér súlypontjában, svéd gránitlemezekkel borított talapzaton, melynek déli oldalán SZENT ISTVÁN felirat áll, emelkedik a szent király bronzszobra. Az erőteljes, izmos, bal mellső lábával lépő lovon ülő király jobb kezében feszületet tart, vértet és palástot, fején sisakot visel. Szigorú arcáról elszántság sugárzik: "nem a magyar középkor legnagyobb szentjét, hanem a vasakaratú uralkodót ábrázolja, aki kérlelhetetlen eréllyel szabott új irányt a magyar népnek".