Kidolgozott tematikus útvonalakat bemutató előadás és workshop

A projekt címe: „Székesfehérvár kulturális – történelmi és természeti értékeinek tamatikus rendszerbe foglalt bemutatása”

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00407

Megvalósulás helyszíne (pontos cím): 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. (Hiemer-ház)

Megvalósítás ideje: 2019. szeptember 26.

A program összefoglalója:

A szakmai rendezvény keretében bemutatásra került az előzetesen háttérmunkában kidolgozott tematikus útvonalak rendszere, a közép- és hosszú távú fejlesztési tervek és lehetőségek. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője bevezetőjében ismertette a projektet, annak céljait és tervezett hasznosulását. Bemutatta a szakmai koncepciót, amely alapján a tematizálást megkezdték, valamint a lehetséges ráépülő szolgáltatásokat, közösségépítő programokat. Ezután bemutatta a szakembereket, akik az összeállított útvonalak tervét egyenként részleteiben ismertették és a meghívott szakmai partnerekkel közösen elemezték. A résztvevők véleményezték a terveket, megfogalmazták rendkívül hasznos és előremutató meglátásaikat. A program eredményeként az érintettek (szakemberek, akik a későbbiekben a lakosság számára bemutatják, valamint az intézmények, helyszínek tulajdonosai, vezetői, üzemeltetői) megismerték a létrehozott szakmai anyagot, valamint az együttműködési lehetőségeket.  A workshop célja a széles társadalmi alapok megteremtése volt, az érintettek bevonásával egy alulról építkező rendszer létrehozása, ugyanakkor a széleskörű szakmai együttműködés megteremtésére is lehetőséget adott az esemény, amelyen a legkülönbözőbb szolgáltatói és intézményi szegmensből érkeztek résztvevők egyaránt részt vettek. A rendezvény fontos hozadéka a résztvevők tájékoztatása és a jövőbeni fejlesztési irányok-, esetleges más programokkal történő összekapcsolási lehetőségek feltárása.